-

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 17:12 | نویسنده : khabarblog |
:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 17:10 | نویسنده : khabarblog |

یک عروس و داماد در اردن با موتور گل زده به خانه بخت رفتند.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 17:08 | نویسنده : khabarblog |
:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 17:06 | نویسنده : khabarblog |
/
:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 17:04 | نویسنده : khabarblog |
منم رویاشو دارم !:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 17:02 | نویسنده : khabarblog |
:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 17:00 | نویسنده : khabarblog |

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 16:58 | نویسنده : khabarblog |

حالت چشمهای دانشجویان در زمانهای مختلف !!!
حالت چشمهای دانشجویان در زمانهای مختلف !!!
هنگام درس دادن استاد سر کلاس :


(-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-)


وقتی استاد خبر امتحان رو میده :


(o.O) (o.O) (o.O) (o.O) (o.O) (o.O)


موقع امتحان:


(←.←) (→.→) (←.←) (→.→) (←.←) (→.→)


وقتی استاد موقع امتحان حواسش جمع میکنه واسه مچ گیری:(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)


وقتی که نمره ها رو میزنن :


(͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏)‬

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 16:49 | نویسنده : khabarblog |
دوستم رفته خواستگاری دختره ازش پرسیده واسه تشکیل خونواده میخوای زن بگیری ؟
گفته :
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
...

.
.
.
.
.
.
.
.
خواستگاری
بله ! :|
دختر : خودت خواستی زن بگیری ؟
دوستم : بله ! :|
دختر : من قبول کنم شما خوشحال میشی ؟
دوستم : بله ! :|
دختر : شرمنده من با کسی ک سه بار فرصت پ نه پ رو از دست بده ازدواج نمیکنم
:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 16:47 | نویسنده : khabarblog |